SvD Opinion 15 oktober: Det svenska näringslivet liksom uppenbarligen Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna ser vattenkraften som mycket viktig för svensk elförsörjning, inte minst som en förnybar energikälla.