Klimatomställningen och elektrifieringen ger Sverige och svensk industri fantastiska möjligheter – men risken är stor att utbyggnaden av elnät och kraftproduktion inte förmår hålla jämna steg med elanvändningen. SKGS efterlyser nu högre tempo på beslutsfattandet på alla nivåer.