SKGS avstyrker båda de lösningar som Ei föreslår avseende permanent lösning av den så kallade tröskeleffektsproblematiken.

SKGS anser vidare:
• Att elproducenterna bör betala samtliga kostnader vid anslutning
• Att dagens övergångslösning bör kunna gälla fram till 2020
• Att det i nuläget inte behövs ytterligare premiering av vindkraft
• Att Ei:s förslag riskerar att störa Energikommissionens arbete
• Att den elintensiva industrin borde ha getts möjlighet att ingå i Ei:s grupp av marknadsaktörer