I och med E.ON.:s besked idag gällande O2:s framtid har nu det scenario fallit på plats som Svenska Kraftnät varnat för. Med fyra kärnkraftsreaktorer avstängda före 2020 riskerar Sverige att behöva uppleva perioder med effektbrist från Gävle och söderut. Detta kan leda till förödande effekter för Sveriges elförsörjning och för svensk basindustri.