SKGS har lämnat följande synpunkter på Miljö- och energidepartementets promemoria Effektfrågan.