Delar av basindustrin kan bli mer flexibel om incitamenten är rätt. SKGS har talat med tre basindustriföretag som både kan och vill bidra med en mer flexibel efterfrågan på såväl spot- som reglermarknaden.