Den 10 december höll SKGS ett uppskattat seminarium om Storbritanniens energimodell. Här kan du ta del av vad som sades och den rapport som SKGS tagit fram om brittisk energipolitik och vad Sverige kan lära av den.