Second Opinion 24 mars: Sveriges vision är att minska de inhemska utsläppen, nettoutsläppen ska vara nära noll 2050. Det är ett tufft mål – och frågan är om det är så smart. Istället för att stirra sig blind på koldioxidutsläppen inom landet borde politikerna titta på Sverige och svenskarnas verkliga klimatpåverkan globalt sett.