Regeringen har presenterat en överenskommelse med Norge om en ambitionshöjning i elcertifikatssystemet, vilken innebär att Sverige ska öka subventionerna till förnybar elproduktion ytterligare.