Öystein Löseth skriver den 16 maj 2013 i DI om kraftindustrins knepiga situation. Den inledande analysen kan jag dela. Politiska beslut kombinerat med faktorer ingen hade förutsett när politiken lades fast 2007 gör att elmarknaden fungerar allt mindre som en marknad.