SVT sände direkt och det var stor publik på plats när SKGS satte den nytillsatta Energikommissionen i fokus den 22 april.