vattenkraft

Bred debatt om framtidens elsystem

Vid SKGS vårmöte hölls flera paneldebatter där företrädare för politik och näringsliv lade fram sina synpunkter på det svenska elsystemet och förväntningar på en kommande politisk uppgörelse. Riksdagsledamöterna Ingemar Nilsson (S) och Lars Hjälmered (M) betonade att samtalsklimatet i Energikommissionen är gott och att riksdagens två, stora partier står nära varandra. Enligt Ingemar Nilsson kan arbetet i Energikommissionen leda till en serie politiskt breda uppgörelser.

Rädda elproduktionens kronjuvel

Kronjuvelen i svensk elproduktion – så beskrev nyligen Energikommissionens moderata ledamöter, Lars Hjälmered och Cecilie Tenfjord-Toftby, vattenkraften i DI (6/11) och på Second Opinion. Kraftslaget är en av våra två viktigaste källor till el, men vattenkraftverk med gammal teknik, hotande regleringar och hög fastighetsskatt kan leda till att stora delar av produktionen går förlorad. Det varnar Anna Holmberg, SKGS energidirektör.

Ge elproducenterna fritt spelrum

Vindkraft eller kärnkraft, vattenkraft eller kraftvärme? Vilket slags elproduktion som hör framtiden till avgörs till stor del av Energikommissionen. Men är det viktiga verkligen att ledamöterna kommer överens om en helt ny energipolitik? Vore det inte smartare att utgå från de pusselbitar vi redan har? SKGS energidirektör Anna Holmberg varnar för att radikala omsvängningar och för stora satsningar på enskilda energislag kan få allvarliga konsekvenser för framtidens elproduktion.