Nyheter

SKGS välkomnar att Regeringen tar fram ett elprisstöd för företag.

Regeringen har idag (22/12) presenterat läget i arbetet med hur företag och industri ska stöttas för att kunna möta de höga priserna på elmarknaden. Det är välkommet att öppningar görs för detta i ett läge där kunderna under en längre tid har lidit under ovanligt höga kostnader, och konkurrenssituationen på den globala marknaden därmed försämras. Detta besked ger en viss säkerhet inför vad som väntar och som kommer att bidra till att kortsiktigt hantera situationen även om inget i dagsläget är helt klart och tidplanen är osäker. Samtidigt krävs också fler åtgärder på längre sikt.

SKGS välkomnar återbetalning av kapacitetsavgifterna, men understryker att detta inte bli en ursäkt för att inte snabba på utbyggnaden av elnät och elproduktion.

I den situation vi nu befinner oss där kapacitetsavgifterna vida överstiger vad Svenska kraftnät förmår att investera är det rimligt att pengarna betalas tillbaka till dem som drabbats. Samtidigt måste Svenska kraftnäts förutsättningar att använda kapacitetsavgifterna till det som de är tänkt att användas för förbättras, inte minst genom betydligt kortare ledtider för att bygga ut elnätet.