Det säger Lina Palm, energidirektör vid basindustrins samarbetsorganisation SKGS, med anledning av att industrin tillsatt en utredning om alternativ för ny baskraft.

– Det svenska näringslivet har länge efterfrågat en politiskt tillsatt utredning om vad som kommer ske när den kärnkraft vi har idag försvinner. Men det saknas tyvärr politiskt initiativ i frågan och därför tar vi nu saken i egna händer.

Till utredare har SKGS utsett Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och tidigare chef för public- and regulatory affairs på Vattenfall.

Ta del av utredningens direktiv