Hem / Basindustrin / Gruvorna
Gruvorna

Gruvindustrin i Sverige

Svensk gruvindustri är EU:s ledande malmproducent.

Sveriges berggrund tillhör världens mest lovande områden för nya fynd av malm och under det senaste årtiondet har prospekteringen ökat i omfattning. Gruvindustrin är ofta ryggraden i näringslivet på många orter och den viktigaste motorn för utveckling av stora delar av Sverige, framför allt i Norrlands inland.

Även utländskt kapital söker sig i allt större utsträckning till de goda förutsättningarna i Sverige, med stor geologisk potential, väl utbyggd infrastruktur, hög tekniknivå och välutbildad personal. I Sverige finns de mest avancerade exemplen på modern och miljöanpassad teknik med automatisering och processtyrning.

Framställning av metaller och mineral är energikrävande

Gruvindustrin är en stor elanvändare både under och ovan jord. Att bryta malm och utvinna metaller och mineral är en tung och energikrävande hantering. Energikostnaden kan uppgå till 10-15 procent av förädlingsvärdet i produktionen, ibland ännu mer. Tillgång till fossilfri el med låg systemkostnad och hög tillförlitlighet är en nyckelfaktor för landets gruvföretag.

Branschens klimatomställning drivs av el

Gruv- och mineralindustrins produkter är avgörande för den globala klimatomställningen. Inte minst behövs stora mängder metaller för att framställa batterier, järnvägsräls och övrig infrastruktur för att fasa ut fossila drivmedel. Branschen antog 2018 en färdplan för sin egen omställning till fossilfrihet.

Nu genomförs mycket stora klimatinvesteringar, bland annat för ökad elektrifiering av gruvdrift och transporter. Förutsättningen för branschens omställning är mer stora mängder fossilfri el till priser som bevarar den svenska gruvnäringens internationella konkurrenskraft.

Kontaktperson

Energi- och klimatansvarig

Joakim Aspeheim

joakim.aspeheim@svemin.se

+46 (0)8 762 67 33

Läs mer om vad SKGS står för