Stålet

Vatten i stället för koldioxid

Ny teknik för att framställa stål av fossilfri vätgas kommer att minska stålindustrins koldioxidutsläpp med miljontals ton koldioxid – och ersätta dem med vatten.

Stål är en legering som består av minst 50 procent järn och max två procent stål, vilka andra legeringsämnen som ingår bestämmer stålets egenskaper. När stål tillverkas från järnmalm i masugnar används kol för att reducera järnoxid till järn. De kokseldade masugnarna ger upphov till 85 procent av stålindustrins utsläpp av koldioxid. Stålindustrin står idag för 12 procent

Fossilfritt stål

Stora mängder fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är nyckeln till stålindustrins klimatomställning. Utfasningen av fossil energi från järn- och ståltillverkningens processer bedöms stå för den största ökningen av elanvändningen i Sverige fram till år 2045. Enligt

100 procent återvinningsbart

Stål är ett mångsidigt material med lång livslängd som dessutom är helt återvinningsbart. Det lätt att återvinna järn- och stål ett oändligt antal gånger utan kvalitetsförluster. En stor andel av stålverken använder skrot som råvara och är en integrerad del av ett återvinningssystem för järn- och stålskrot. Ståltillverkning av skrot är betydligt mer energisnål, då stålet bara behöver smältas om och ingen reduktion är nödvändig.

Avancerade stål skapar klimatnytta

Högkvalitativt stål gör redan nu stor nytta för klimatet genom att göra klimatomställningen tekniskt möjlig. I vart tredje vindkraftverk sitter ringar för rotationslagringen av vindkraftsverkens huvudaxlar, tillverkade i Sverige. Höghållfast svenskt stål möjliggör lättare, materialekonomiska konstruktioner. Varje år kan mer än 10 miljoner ton koldioxid sparas tack vare att specialstål möjliggör dieselinsprutning under mycket höga tryck, vilket bidrar till att sänka bränsleförbrukningen under motorns livslängd.

Mer information om järn- och stålindustrins klimatnytta och omställningsplaner finns här.