Hem / Klimatomställningen

Klimatomställningen

Ett fossilfritt välfärdssamhälle

Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045 enligt de klimatmål som riksdagen fastställt. Därefter ska utsläppen av växthusgaser vara negativa, det vill säga mindre utsläpp än upptag genom främst inbindning i skog och mark. De kvarvarande utsläppen ska minst vara 85 procent lägre än 1990 års utsläppsnivå. Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Industrins klimatomställning kommer att kräva stora mängder fossilfri el

För att nå Sveriges klimatmål om att nettoutsläppen av koldioxid ska vara noll kommer en stor omställning ske i den svenska basindustrin. Omställningen kommer i stor utsträckning ske genom elektrifiering av industrin processer.

Detta kommer, enligt Energiföretagens bedömning (2023) att leda till att industrins elbehov ökar från 46 TWh (2022) till ca 130 TWh år 2045. Störst ökning förvänts i Stålindustrin. Även gruvindustrin förväntas kraftigt öka sin elanvändning. För kemiindustrin finns ett stort utfallsrum. Skogsindustrin förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Dock kan skogsindustrins egenproduktion av el, idag ca 6 TWh, minska om produktionen av biodrivmedel ökar eller om Bio-CCS införs inom skogsindustrin.

Mer om klimatomställningen för