Kemin

Kemin +17,6 TWh

Kemiindustrins elbehov står inför en dryg fördubbling, från 4,8 till 10,7 TWh/år till 2030. Därtill kan läggas raffinaderi- och elektrobränslebranschens mer än tolvdubblade elbehov, från 1,0 till 12,7 TWh/år till 2030.

Ökad användning av fossilfri el och vätgas i tillverkningsprocesser, men även utbyte av fossila råvaror till biobaserade, är centralt i kemiindustrins klimatomställning. Koldioxidavskiljning för lagring, CCS (Carbon Capture and Storage), och för råvaruändamål, CCU (Carbon Capture and Utilization), är teknik som är lovande, om än elintensiv teknik, som kan öka elbehovet ytterligare.

Läs mer om industrins elbehov inom