20 juni, 2022

Nyheter

Christina Båge-Friborg, SSAB: ”Just nu väntar vi på besked”

För att kunna genomföra en grön omställning behöver SSAB i god tid veta hur mycket el bolaget kan få tillgång till, på vilken plats och vid vilken tidpunkt. Utmaningen just nu är att vänta på besked, det menar Christina Båge-Friborg, Hållbarhetsdirektör och Tomas Hirsch, Energidirektör på SSAB i en intervju med SKGS.

SSAB har nyligen fattat ett inriktningsbeslut om att sikta på 2030 för att få bort de absolut största mängderna koldioxidutsläpp, säger Christina Båge-Friborg.

– När det gäller elförsörjning så kommer våra behov att vara väldigt stora. Vi behöver veta att vi kan få tillgång till tillräckligt mycket el som är stabil vid rätt plats och vid rätt tidpunkt för att kunna ställa om. När vi ställer om tar det lång tid att planera och lång tid att ställa om. En förutsättning för att vi ska kunna planera på rätt sätt är att vi får besked. Och just nu väntar vi.

För att kunna genomföra den planerade omställningen är elfrågan central, säger Tomas Hirsch.

– Den omställning som vi nu planerar innebär att vi ska gå från en process som använder kol till en process som använder el i stället. Med rätt förutsättningar kommer SSAB kunna minska koldioxidutsläppen i Sverige med fem miljoner ton. Det motsvarar ungefär en tredjedel av trafikens totala utsläpp i Sverige. Elektrifieringen är jätteviktigt för Sverige för att kunna möta klimatmålen.

Utan ett besked i elfrågan är det osäkert om SSAB kommer kunna accelerera den omställningsplan som bolaget planerat. Det gör det svårt att minska koldioxidutsläppen i den takt SSAB önskar. Men förutom elsituationen finns också andra risker, menar Christina Båge-Friborg

– Riskerna för oss är också längden på processerna kring miljötillstånd. De tar väldigt lång tid. Vi skulle gärna se att man skyndande på dem för att vi ska hinna i tid med vår omställning.

Frågan är större än för SSAB som enskild aktör, fortsätter hon.

– Man kan också lägga på ett större perspektiv för Sverige. Vi släpper ut tio procent av Sveriges koldioxid och då vill vi naturligtvis bidra till att vi får ner Sveriges utsläpp. Tittar man på vad FN:s klimatpanel kom med så visar det sig att vi har mycket mer bråttom än vad vi trodde.

– SSAB ser också att möjligheten att leda stålindustrin in i en nödvändig transformation. Vi ser också att Sverige har en fantastisk möjlighet att vara det föregående landet i världen, och vi i vår bransch. Tillsammans kan vi göra en fantastisk nytta.