03 juli, 2014

Aktiviteter

Debatt i Almedalen: kärnkraft eller gaskraft behövs som baskraft

Ny gaskraft eller ny kärnkraft behövs som väderoberoende elproduktion. Jag är förvånad över att det inte tagits något sådant politiskt alternativ, det sade SCAs vd Jan Johansson vid SKGS seminarium om ny baskraft under Almedalsveckan.

SKGS almedalen 2014 2

Baskraftutredaren Jöran Hägglund presenterade sin utredning för ett fullsatt seminarium under Almedalsveckan.

Basindustrins energisamarbete SKGS arrangerade ett seminarium som lockade stor publik under Almedalsveckan. Ämnet var ny baskraft för Sveriges elförsörjning. Debatten inleddes med att SKGS utredare, landshövding Jöran Hägglund presenterade sin rapport Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser.                     

– Sverige behöver ytterligare ca 5 000 MW kapacitet för elproduktion när befintlig kärnkraft börjar fasas ut. Det är kärnkraft och gaskraft som är realistiska alternativ för ny baskraft, sade Hägglund.

SCAs vd Jan Johansson som också är ordförande i SKGS kommenterade Jöran Hägglunds rapport:

– Jag är inte förvånad över slutsatserna. Det är gas eller kärnkraft som är alternativen. Men jag är förvånad över att det inte tagits något politiskt alternativ för att se till att det kommer på plats.

Jan Johansson bjöd politikerna på argument:

– 50 procent av Sveriges BNP är export och 75 procent av denna export kommer från industriproduktion. Det gör det tydligt att energiförsörjningen till industrin är en mycket viktig fråga för jobb och välstånd i vårt land.

– Det behövs en långsiktig politisk överenskommelse. Den borde ha som mål att öka elanvändningen – för att möjliggöra ökad export från industrin.

Professor Lennart Söder, KTH, ifrågasatte användningen av begreppet baskraft i Jöran Hägglunds rapport.

– Det vi behöver är balans. Vi behöver också spänning. Utan rätt spänning fungerar varken produktion eller konsumtion på elmarknaden.

Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg beskrev behovet av ny reglerbar kraft inom det närmaste decenniet:

– Det är ganska enkelt. Idag har vi stark energibalans och stark effektbalans. Men vi kommer få problem med effektbalansen när avvecklingen av äldre kärnkraftsverk inleds. Kommer det in mycket volatil vind- och solkraft samtidigt som det försvinner jämn kärnkraftsproduktion blir det problem i kontrollrummet, det som jag ansvarar för på Svenska kraftnät.

– Den traditionella politiska debatten som förts om för eller emot kärnkraft tar inte riktigt in det problem som vi nu står inför. Vid 2025 får vi problem med effektbalansen. Då behövs ny baskraft.

Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson för Moderaterna framhöll att en pålitlig energipolitik är en grund för jobb och företag och att det vore bra med bred politisk uppslutning:

– Jöran Hägglunds rapport är ett intressant inspel i den diskussion vi nu står inför. Alliansens energiuppgörelse grundar för tre ben i elförsörjningen. Vi skulle gärna ha en bredare överenskommelse, men det hänger på sakfrågorna som vad Socialdemokraterna säger om kärnkraften. Idag frastår det som något oklart vad de vill.

Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson Jenny Nilsson replikerade:

– Politiken behöver leverera långsiktiga spelregler. Ingen kommer investera i något kraftslag så länge det inte finns långsiktighet från politiken.

SKGS energidirektör Lina Palm frågade Jenny Nilsson om vad som händer med kärnkraften om Socialdemokraterna bildar regering.

– Vi vill inte ha någon snabbavveckling av kärnkraften. Det finns inte några alternativ på plats som gör det möjligt att snabbavveckla kärnkraften idag. Jag har också svårt att se att det byggs ny kärnkraft i närtid, svarade Nilsson (S).

Daniel Westlén från Vattenfall påpekade att det företag som han representerar driver ett projekt som förbereder för en eller två nya reaktorer. Lina Palm frågade om Socialdemokraterna tänker låta Vattenfall fortsätta sitt utredningsarbete om ny kärnkraft.

– Vi tyckte inte att Vattenfall borde ha startat den utredningen. Men det kommer inte vara en prioriterad fråga att stänga ner utredningsarbetet. Jag förutsätter att vi kommer låta Vattenfall slutföra sin utredning, slog Jenny Nilsson fast.

SKGS Almedalen 3

Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg, SCAs vd Jan Johansson, landshövding Jöran Hägglund och SKGS energidirektör Lina Palm diskuterade Hägglunds rapport Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser vid SKGS seminarium i Almedalen.