15 november, 2016

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #7 2016

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Vintern har anlänt med stormsteg och vi upplever klart högre elpriser än på länge. För ovanlighetens skull är dock årstiden och priset inte direkt kopplade till varandra. Istället är det de låga nivåerna i vattenmagasinen i kombination med förändringar av elmixen på kontinenten som är prisdrivande.

Apropå elpris så ska det bli intressant att följa hur prisutvecklingen kan komma att påverka den svenska debatten om behovet av en ny elmarknadsdesign. Vi ser inte minst hur kraftproducenterna driver på opinionen för att ändra dagens energy-only-marknad. Vi inom basindustrin noterar att kraftproducenterna tycks ha den utsökta förmågan att försvara dagens marknadsmodell när elpriserna historiskt varit höga, för att sedan kritisera samma modell när priserna vikit nedåt. Frågan om framtidens marknadsdesign är emellertid för viktig för att låta sig styras av enskilda kvartalsrapporter.

För SKGS är det självklart att dagens marknadsmodell ska värnas – därför ägnar vi hela detta nyhetsbrev åt frågan. Vår energidirektör Anna Holmberg förklarar basindustrins position. Du möter Per Klevnäs från Copenhagen Economics, som kommenterar sin rapport Market design for a reliable Swedish electricity system och Tomas Hirsch från SSAB, som lyfter de stora elkundernas perspektiv.

Den 29 november går DI:s Energiköpardagen av stapeln för första gången, där ett flertal representanter från basindustrin finns med på scen. Även den 30 november träffar du mig och SKGS på DI Energi.

Väl mött i debatten om framtidens marknadsdesign!

Carl-Michael Raihle
Ordförande, SKGS

Läs hela nyhetsbrevet här!