14 april, 2013

Nyhetsbrev

Energiperspektiv april 2013

Välkommen till ett nytt Energiperspektiv

Välkommen till den tredje upplagan av Energiperspektiv med nyheter och analyser på energiområdet med klimat-, samhälls- och utvecklingsfokus. Svenska och utländska nyheter blandas och min ambition är att bidra med lite nya och vidgade perspektiv.

I denna upplaga är det premiär för PWC:s Energiprisindex som är en sammanställning av kostnaderna för den svenska industrins energiförsörjning. För er som är prenumeranter på Energiperspektiv kommer detta index att återkomma en gång i månaden och ge en uppdatering om kostnadsutvecklingen på några års sikt såväl som den senaste månaden.

I detta Energiperspektiv kan du bland annat läsa om en studie av amerikanska NASA-forskare, bl.a. den kände klimatforskaren James Hansen, som beräknat kärnkraftens möjlighet att rädda människoliv.

Dessutom kan vi läsa om den brittiska regeringens klartecken för nya reaktorbyggen, de första på 25 år. Enligt rapporter kommer det att handla om två reaktorer som tillsammans genererar klimatvänlig el motsvarande behovet för fem miljoner hushåll. På hemmaplan noterar vi en enkät som tidningen Ny Teknik genomfört riktad till beslutsfattare, chefer och företagare inom teknikområdet.

Till sist passar jag på att flagga för två intressanta seminarier som vi på SKGS arrangerar senare i vår. Den 7 maj håller vi ett frukostseminarium om den tyska energipolitiken och dess påverkan på industrin. Den 29 maj är det dags för ett lunchseminarium om utvecklingen på energiområdet i USA och hur den påverkar den globala industrins investeringsagenda. Du som får detta Energiperspektiv kommer att få separata inbjudningar inom kort.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet