27 juni, 2017

Nyheter

Industrins elektrifiering diskuteras i Almedalen

Onsdagen den 5 juli anordnar EFA, IKEM, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och Teknikföretagen ett Almedalsseminarium med rubriken: Elektrifierad industri – bra för klimatet.

El från Sverige har i en internationell jämförelse ett mycket lågt klimatavtryck tack vare den höga andelen förnybar kraft och kärnkraft. Svensk el är således avgörande för att nå de ambitiösa klimatmål som antogs i Paris och potentialen för ytterligare klimatförbättringar är stor när elen används för att ersätta fossila bränslen.

Elektrifiering av transportsektorn får mycket uppmärksamhet, men även inom industrin pågår ett kontinuerligt arbete för att byta ut fossilt mot el.

En panel med representanter från politik och näringsliv kommer att diskutera elektrifiering av industrin, vilka processer som redan idag elektrifieras, vilka som i framtiden kan komma att elektrifieras, hur fort denna förändring går och vilka hinder som finns på vägen. Debatten kommer också att behandla frågan om varför industrin väljer att tillverka el och hur stor dess elproduktion kan bli.

De inbjudna paneldeltagarna är: Jennie Nilsson (S), riksdagsledamot och ordförande Näringsutskottet; Lars Hjälmered (M), riksdagsledamot och vice ordförande näringsutskottet; Johan Söderström, vd ABB Sverige; Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso; Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige; Mikael Staffas, direktör Boliden gruvor; Sören Eriksson, ansvarig raffinaderiutveckling Preem och Martin Pei, teknisk direktör SSAB. Moderator är Bo Diczfalusy, tidigare kanslichef för Energikommissionen.

Läs mer om seminariet här