06 februari, 2008

Pressmeddelanden

Oansvarig överbudspolitik i klimatfrågan

'- Det är absolut nödvändigt att alla förslag från klimatberedningen följs upp av en noggrann konsekvensanalys innan beslut fattas i denna fråga. Den överbudspolitik som vi ser från vissa partier kan få dramatiska konsekvenser för svensk industri och sysselsättning. Varje steg som innebär att vi går längre än EU får allvarliga konsekvenser för den svenska industrins konkurrenskraft.

’- Den överbudspolitik som nu bedrivs i klimatfrågan kan bli ödesdiger för svensk industri och därmed också för svensk ekonomi och sysselsättning!

Det säger Owe Fredholm, VD Plast- & Kemiföretagen, talesman för den elintensiva industrins samarbetsprojekt SKGS (skogen och kemin, gruvorna och stålet) i en kommentar till uppgifterna om att vissa partier i klimatberedningen nu vill skärpa kravet på utsläppsminskningar av växthusgaser i Sverige, från 20 procent som EU föreslagit till 30 procent.

– Redan EU-kravet är tufft och innebär, om hela minskningen skulle läggas på industrin, att två tredjedelar av industrins utsläpp måste bort före 2020. Den ytterligare skärpning som vissa partier nu föreslår motsvarar en stängning av alla masugnar som finns i svensk stålindustri i Oxelösund och Luleå, säger Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret.

För ytterligare information:
Owe Fredholm, VD Plast- & Kemiföretagen, 070-593 81 41
Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret, 070-588 89 33

Läs pressmeddelandet (pdf)