08 december, 2009

Debattartiklar

Osäkerhet – ett hot mot klimatvänlig industri

Svensk energiintensiv industri kan, om den får goda förutsättningar, inte bara minska sin egen klimatpåverkan utan också bidra till att lösa klimathotet. Men det hänger på att tillgången till koldioxidfri el till konkurrenskraftiga priser inte hotas.