22 juni, 2015

Nyheter

Risk för effektbrist måste diskuteras

Vattenfall har meddelat att bolaget nu planerar för tidigarelagd stängning av Ringhals 1 och 2. SVT har rapporterat att Eon överväger att stänga två reaktorer i Oskarshamn i närtid.

– Uppgifterna om förtida stängning av fyra av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer är oroande. Energikommissionen bör kalla till öppen hearing om effektbrist, menar SKGS energidirektör Anna Holmberg. Då kan det kartläggas vilka effekterna blir och vilka planer som finns för stängning av kraftverk i övrigt.

– Från basindustrins sida ser vi mycket allvarligt på utvecklingen. Som stora elförbrukare skulle en effektbrist slå hårt mot vår konkurrenskraft, exporten, jobben och välståndet, fortsätter Anna Holmberg.

– Energiminister Ibrahim Baylan, som också är ordförande i Energikommissionen, måste nu visa handlingskraft och kalla till en öppen hearing om effektbristen. Situationen är allt för allvarlig för att frågan ska hänskjutas till senare, avslutar Anna Holmberg.

Läs vidare om uppgifter om förtida stängning av kärnkraftverk:
Pressmeddelande från Vattenfall
SVT – Två kärnkraftsreaktorer stängs
okg – Ansökan om miljödom för O1 stängning inskickad