24 mars, 2016

Nyheter

SKGS arbete är viktigare än någonsin

Fler måste få upp ögonen för vikten av ett robust elsystem och basindustrins betydelse för Sverige. Det är beskeden från SKGS nyvalde ordförande Carl-Michael Raihle. Vägen dit går genom att inta en mer synlig och offensiv roll i samhällsdebatten.

Carl-Michael Raihle arbetar till vardags som affärsområdeschef för Ovako Hofors. Han har sedan tidigare över 20 års erfarenhet av basindustrin, bland annat i rollen som divisionschef på Luvata och med flera tunga positioner inom Outokumpu-koncernen.

Med sin gedigna bakgrund inom basindustrin vet Carl-Michael Raihle hur avgörande elsystemet är för svensk konkurrenskraft. Raihle förklarar att han framförallt vill arbeta för att fler ska få upp ögonen för basindustrins utmaningar:

–    SKGS arbete är viktigare än någonsin. Därför måste vi få en mer framskjuten roll i samhällsdebatten så att fler får insikt om basindustrins betydelse för Sverige. Lika viktigt är att visa på de konsekvenser som osäkra elleveranser får för svensk ekonomi.

För att säkerställa att SKGS blir mer synliga menar Carl-Michael Raihle att nätverket måste våga ta tydligare ställning i samhällsdebatten. Det kan handla om allt ifrån att driva konkreta förslag på reformer till att producera fler debattinlägg och att blir mer aktiv i sociala medier.

Vad gäller dagens elsystem anser Carl-Michael Raihle att den oro som många basindustriföretag känner inför framtiden är befogad. Han pekar på att svensk industri har flera styrkor: produktutveckling i framkant, låga utsläpp och tillgång till säkra elleveranser. Svensk industris svaghet är dock att den befinner sig långt ifrån sina exportmarknader. Det innebär att svenska basindustriföretag lider av såväl höga transportkostnader som försäljningskostnader.

–    Jag kan bara titta på stål- och metallindustrin och se vad som faktiskt har hänt där: produktion har flyttats utomlands och det finns risk att fler kommer att flytta. De flesta av våra basindustrier kämpar på marknader som är hårt prispressade. Balansen vi behöver är högkvalitativ el till konkurrenskraftiga priser – då kan våra företag konkurrera på världsmarknaden.

Tyska Energiewende, där kärnkraften fasas ut till förmån för förnybar elproduktion, lyfts ofta fram som en förebild i den svenska energidebatten. Carl-Michael Raihle menar att fördelen med Energiewende är att det driver på utvecklingen av förnybar elproduktion. Problemet är att det går för fort. Den tyska vindkraften pumpar ut el som man inte har användning av, eftersom elsystemet inte kan hantera variationerna i vindkraftens elproduktion. Det innebär ett enormt slöseri av energi samtidigt som avvecklingen av kärnkraften måste kompenseras med kolintensiv kraft. Han anser vidare att den svenska situationen, där kärnkraftreaktorer stängs i förtid, kan leda till en kris liknande Tysklands:

–    Om vi allt för snabb växlar ut den stabila baskraften mot väderberoende kraft så kommer vi att få liknande problem som i Tyskland. Jag är inte emot väderberoende el, problemet är att man försöker ställa om elsystemet för fort och det får stora konsekvenser så länge vi saknar distributionssystem som kan hantera omställningen.

Carl-Michael Raihle avslutar med att förklara att SKGS för närvarande inte har någon bestämd idé om hur framtidens elsystem bör se ut. Däremot har SKGS en tydlig kravbild av vad framtidens elsystem måste kunna leverera till den elintensiva industrin:

–    Basindustrin behöver en jämn, stabil och säker elproduktion till konkurrenskraftiga priser. Det är helt avgörande för svensk konkurrenskraft och basindustrins möjlighet att verka i Sverige. Sedan exakt hur framtidens elsystem ser ut är upp till politiken och kraftproducenter att avgöra, avslutar Carl-Michael Raihle.

Ovako-porträtt201622538-A