22 april, 2015

Rapporter

Basindustrins förhoppningar på Energikommissionen

Ta del av SKGS nya broschyr "Basindustrins förhoppningar på Energikommissionen".

SKGS broschyrSKGS uppfattning är att det behövs en bred genomlysning av hur mycket el Sverige behöver i framtiden och vilken elmix vårt land ska eftersträva. Det behövs också tydliga spelregler som främjar investeringar i ny elproduktion. Vi välkomnar därför Energikommissionen och hoppas att den ska kunna bidra med en fördjupad diskussion och en långsiktig politik på området.

Det är mycket positivt att kommissionens ordförande, energiminister Ibrahim Baylan, sagt att arbetet ska drivas utan låsningar mot något energislag och att användarperspektivet kommer att ingå som en viktig del i kommissionens analys. Sådana markeringar har skapat stora förväntningar bland SKGS medlemmar.

Läs SKGS förväntningar på Energikommissionen i länken nedan.

Ladda ner broschyren här (pdf)