03 februari, 2021

Debattartiklar

Di Debatt – Säkra konkurrenskraftig el

SKGS ordförande, Henrik Sjölund, skriver idag på Di Debatt om att konkurrenskraftiga och förutsägbara elpriser har i decennier varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar. Nu är det på väg att snabbt försämras. Det är ett hot mot industrin och därmed mot sysselsättning och välfärd och riskerar Sveriges mål om att bli ett fossilfritt land

Regering och riksdag måste ta till kraftfulla åtgärder för att säkerställa elförsörjningen. Vad som behövs är en form av mobilisering som går utanför partigränserna och som håller på lång sikt över flera mandatperioder. Målet måste vara att öka försörjningstryggheten av el och se till att fluktuationerna i elpris minskar. För att konkretisera nödvändiga åtgärder:

  • Bygg ut stamnäten så att el kan transporteras från de landsändar där den genereras till de delar som behöver el för stunden. Handelshinder inom landet gynnar ingen.
  • Bygg ut elproduktionen i den södra halvan av Sverige. Det är där el behövs och det är där kärnkraftverk stängs vilket leder till elbristsituationer i den delen av landet om inget görs. 

Allt pekar på att den situation vi sitter i just nu är allt annat än hållbar när det gäller elförsörjning. Och vi ser att den kommer bli mycket sämre om några år utan åtgärder nu. Statsmakterna måste därför ta befälet, fatta besluten och sätta igång. Bygg ut elproduktion och elnät, behåll målet om en fossilfri framtid!

Hela debattartikeln kan ni läsa här