28 april, 2015

Pressmeddelanden

Energikommissionen bör få ändrat uppdrag efter Vattenfalls besked

Vattenfall har idag meddelat att Ringhals 1 och 2 kan komma att stängas mellan åren 2018 och 2020 istället för som tidigare kommunicerats kring 2025. Detta innebär att Energkommissionens uppdrag bör ändras.

’- Hotet om effektbrist har utan tvekan kommit närmare i tiden i och med dagens besked. Detta måste få konsekvenser för Energikommissionen och dess uppdrag bör ändras så att det handlar om att säkerställa tillräcklig planerbar elproduktion redan från 2018, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg.

Energikommissionen, som regeringen tillsatte i mars, har fått uppdraget att ta fram förslag om energipolitikens inriktning med fokus på tiden från år 2025 till 2050. I kommissionens direktiv anges att det kan förutses att några av de tio reaktorer som idag är i drift kommer att stängas före 2025. Efter Vattenfalls besked idag framstår det som att det finns en överhängande risk att stängningarna av reaktorer kommer tidigare än vad som förutsågs när regeringen fattade beslut om direktivet.

– Svensk industri behöver el till konkurrenskraftiga priser dygnet runt alla årets dagar. Nu är det viktigt att politikerna inser allvaret med nära förestående och tidigarelagda stängningar av stora kraftverk, avslutar Anna Holmberg.

För mer information kontakta:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 08-762 72 44, 072-722 72 44