14 mars, 2013

Nyhetsbrev

Energiperspektiv mars 2013

Välkommen till andra upplagan av Energiperspektiv

Välkommen till den andra upplagan av Energiperspektiv med nyheter och analyser på energiområdet ur ett klimat-, samhälls- och utvecklingsperspektiv. Här blandas svenska och utländska nyheter och min förhoppning är att bidra med lite nya perspektiv som inte alltid fångas upp i det mest högljudda mediebruset i Sverige.

Detta Energiperspektiv inleds dock med att uppmärksamma den intervju som Vattenfalls VD Öysten Löseth gav i Ekots lördagsintervju i februari. Den som inte hade tillfälle att lyssna då rekommenderas göra det nu. I intervjun konstaterade Löseth bl.a. att kärnkraften är viktig för stabiliteten i den svenska elförsörjningen och för att undvika kraftiga svängningar i elpriset. Dessutom konstaterade han att Tysklands energipolitik innebär ett fortsatt beroende av kolkraft, något som också belyses i ett antal artiklar om att såväl kolanvändningen som utsläppen i Tyskland ökade under 2012, tvärt emot vad många hoppats och trott.

Dessutom uppmärksammas i detta nummer hur allt fler förändrar sin syn på kärnkraften ur ett miljöperspektiv, bland andra Bill Gates som sätter stort hopp till nya mindre reaktorer. Slutligen kan du också läsa om en intressant studie om de energipolitiska utmaningarna fram till 2050, gjord av konsultföretaget Profus på SKGS och Svenskt Näringslivs uppdrag.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet