21 maj, 2019

Nyheter

Henrik Sjölund ny ordförande i SKGS

Henrik Sjölund har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot att göra basindustrins röst hörd i energifrågorna som den senaste tiden fått stort utrymme i den politiska debatten.

Henrik Sjölund arbetar som vd och koncernchef för skogsindustriföretaget Holmen. Med drygt 25 års i olika roller inom Holmen har han gedigen erfarenhet av exportindustrins hårda villkor. Insikten om nödvändigheten av ett leveranssäkert och konkurrenskraftigt elsystem för basindustrins konkurrenskraft gjorde det lätt för Henrik Sjölund att tacka ja när han erbjöds att ta över ordförandeklubban i SKGS.

– Vi inom basindustrin måste fortsätta att höras och synas i energidebatten. Samarbetet inom SKGS ger oss en kraftfull röst för ett elsystem som kan hantera ökad elförbrukning och samtidigt leverera tillräcklig effekt under årets alla dagar – även de kalla och vindstilla dagarna. När jag blev tillfrågad om att leda SKGS arbete för att möta de stora energiutmaningar vi ser var svaret givet, säger Henrik Sjölund.

Elkonsumtionen ökar till följd av elektrifieringen av både industrier och transporter. För att möta den ökade efterfrågan måste produktionen öka och överföringskapaciteten förbättras.

– Elproduktionen byggs ut i norr samtidigt som konsumtionen ökar i syd. Utan tillräcklig överföringskapacitet i elnätet finns risk för inlåsningseffekter. Elsystemet behöver ett helhetsgrepp, understryker Henrik Sjölund.

Den första veckan som ordförande för SKGS har bjudit på en del energipolitisk dramatik. Moderaterna och Kristdemokraterna har i ett gemensamt utspel krävt en uppdatering av energiöverenskommelsen från 2016. De tar tydlig ställning för kärnkraftens roll i energisystemet och nödvändigheten att lösa effektproblematiken och presenterat nio punkter med åtgärder.

– Det bådar gott att de frågor SKGS drivit är uppe för diskussion på den högsta politiska nivån. Samma dag som Moderaterna och KD presenterade sina nio punkter på DN Debatt presenterade vi våra sex förslag på Dagens industris debattsida. Det är uppenbart att diskussionen om lösningarna håller på att ta fart. Vi inom basindustrin kommer att vara en tydlig röst i den diskussionen, säger Henrik Sjölund och tillägger: Politiken ska inte se industrin som en lösning på ett elsystem som inte räcker till utan ett väl fungerande elsystem bör vara basen för att utveckla samhället och industrin i Sverige.