23 april, 2015

Aktiviteter

Höga förväntningar och tydliga krav på Energikommissionen

SVT sände direkt och det var stor publik på plats när SKGS satte den nytillsatta Energikommissionen i fokus den 22 april.

Anna 1

SKGS ordförande Tom Erixon hälsade välkomna och framhöll att mycket står på på spel när Energikommissionen ska ta sig an sitt uppdrag:

–    Basindustrin står för en femtedel av den svenska varuexporten, och sysselsätter direkt och indirekt 400 000 personer. Ett konkurrenskraftigt elsystem är en förutsättning.

Energidirektör Anna Holmberg angav agendan för dagen:
–    Temat är ”Hur kan Energikommissionen stärka Sveriges konkurrenskraft?”

Ibrahim baylan

Energikommissionens ordförande, energiminister Ibrahim Baylan, varnade för hotande effektbrist om inte ny kraftproduktion kommer till. Baylan bidrog samtidigt till att höja förväntningarna på kommissionens arbete när han beskrev utgångspunkten.

–    Basindustrin är viktig för vårt land. En förutsättning är energi till konkurrenskraftiga priser.

Energiministern lovade ett ambitiöst och öppet arbete i Energikommissionen.

–    Vi ska vända på varje sten, utan låsningar. Tillsammans, politiker, industrin och producenter.

gdar

Tre generaldirektörer och ledare i IVA:s projekt Vägval el bidrog med tankar om Energikommissionens utmaningar. Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg var tydlig om vad kommissionen bör fokusera på.

–    Hur ska vi se till att det alltid finns el, även en kall vinterdag. Det är huvudfrågan för Energikommissionen.

Dagens huvudpersoner var de nytillsatta ledamöterna i Energikommissionen. Skilda uppfattningarna om subventioner till förnybart och kärnkraft märktes, men samtidigt var alla företrädare för riksdagspartierna ense om att energisystemet ska ta höjd för ökad industriproduktion.

paneldebatt

Ingemar Nilsson (S) varnade för situationen som hotar om Energikommissionen inte når fram till en bred överenskommelse.

–    Om Energikommissionen misslyckas förlorar vi investeringsvilja i industrin. Långsiktighet behövs.

Lars Hjälmered (M) pekade på nyttan av svensk export, med det koldioxidsnåla elsystem vi har.
–    Det finns ofta klimatfördelar med produktion i Sverige.

Maria Weimer (FP) presenterade ett förslag till mål för Energikommissionen som inte satte något specifikt energislag i fokus:
–    Energikommissionen bör leverera ett system med 100 procent försörjningstrygghet.

Filmer

Se inspelningen på SVT Forum från SKGS Energikonferens:

Del 1: Framtidens energi utmaning för ny kommission

Del 2: Framtidens energi utmaning för ny kommission

Dokument

Ladda ner ”Basindustrins förhoppningar på Energikommissionen”(pdf)