12 januari, 2011

Rapporter

Vad kostar kraften?

Indikativ beräkning av kostnader för ny kraft exkl. styrmedel och skatter.

Ladda ner rapporten (pdf)