13 januari, 2010

Pressmeddelanden

Basindustrin kommenterar de höga elpriserna

Den senaste tidens extrema elpriser med toppnoteringar uppemot 10 kr/kWh, att jämföra med det normala läget kring 30 öre/kWh, visar på vikten av att få ordning på elförsörjningen.

Den nuvarande situationen illustrerar tydligt hur beroende Sverige är av kärnkraften. Kärnkraften står ett normalår för drygt 40 procent av elproduktionen. När effektuttaget minskar blir det tydligt vad som riskerar hända om kärnkraften avvecklas och inte ersätts då de befintliga kärnkraftreaktorerna når slutet på sin tekniska livslängd runt år 2020.

Avställda kärnkraftverk i kombination med det kalla vädret har också skapat ett behov avelimport. En import som till stor del består av kolkraft och olja. Skulle vi i Sverige befunnit oss i ett normalt konjunkturläge eller i en högkonjunktur, och därmed haft högre produktion i våra industrier, hade försörjningsläget varit akut.

‐ Såväl politiker som kraftbolagen har ett stort ansvar för vinterns situation. Och att den inte upprepas. Sverige behöver utveckla all koldioxidfri elproduktion, inklusive kärnkraften, för att klara både kalla vintrar och ett bättre konjunkturläge, säger Kenneth Eriksson, ordförande i basindustrins samarbetsorganisation SKGS.

De höga elpriserna slår hårt mot den elintensiva basindustrin. Från flera håll i landet rapporterar basindustrier tillfälliga produktionsstopp till följd av extremt höga elpriser som tidvis gör det ekonomiskt ohållbart att hålla produktionen igång. Som ett exempel betyder varje öres ökning av elpriset cirka 45 miljoner kronor i ökade kostnader för stålbranschen.

‐ Tyvärr tvingas vi konstatera att det som varit den grundläggande förutsättningen för såväl basindustrins konkurrenskraft som vår världsledande position i klimatomställningen – tillgången till koldioxidfri el till konkurrenskraftiga priser – på sikt är hotad, säger Elisabeth Nilsson, vd Jernkontoret och ledamot i SKGS.

Kontaktpersoner
Kenneth Eriksson, ordförande SKGS 070 591 52 77
Elisabeth Nilsson, vd Jernkontoret 070 588 89 33
Lars‐Erik Axelsson, presskontakt SKGS 070 587 72 28

Läs pressmeddelandet (pdf)