26 februari, 2007

Debattartiklar

Elbolagens vinstintressen hot mot industrins investeringsvilja

För drygt tio år sedan lyckades kraftföretagen övertyga riksdagen om att en avreglering av elmarknaden skulle öka konkurrensen och därmed gynna elkunderna. Nu vet vi hur det gick, skriver Tyrone Hansson, klubbordförande IF Metall, Eka Chemicals Bohus och Gunnar Skoog, Pappers ordförande, Utansjö Bruk.

Kraftföretagen tar ut priser per kilowattimma som är tre gånger högre än deras totala produktionskostnad. Av den utlovade konkurrensen blev det ett oligopol med gigantiska övervinster till glädje för tyska och finska aktieägare samt
bonusstinna företagsledningar.

Det är givetvis bra att det nu finns politisk enighet om att Vattenfall ska vara ett helägt statligt bolag. Men varför ska då Vattenfall, tillsammans med två andra oligopolister E.ON och Fortum, ta ut sådana priser att vår basindustri i de flesta fall hindras att göra offensiva investeringar? Eftersom Vattenfall är ett nationellt statligt bolag skulle man kanske förvänta sig att företaget inte utnyttjade en oligopolställning men det är tvärtom.

Hur går det till när vårt eget bolag aktivt bidrar till att skänka E.ONs och Fortums tyska och finska aktieägare många miljarder i övervinster? Jo, man ser till att den sist levererade kilowattimman är så dyr som möjligt, det vill säga kommer från ett fossilt kraftverk som dessutom felaktigt påstås ha haft kostnader avseende utsläppsrätter för koldioxid. Och det är den där sista kilowattimman som bestämmer elpriset på den avreglerade elmarknaden.

Nästa fråga blir då: hur klarar man detta utan att Konkurrensverket reagerar? Jo, man exporterar vattenkraftsel på dagen till sitt tyska dotterbolag och importerar dyr kolkraftsel på natten. Formellt sker det här över elbörsen NordPool men det är just så det går till. Därmed stiger det så kallade marginalpriset under hela dygnet.

Tyrone Hansson, klubbordförande IF Metall, Eka Chemicals Bohus
Gunnar Skoog, Pappers ordförande, Utansjö Bruk

Artikeln var även publicerad i Göteborgs-Posten den 26 februari 2007.