16 maj, 2014

Nyhetsbrev

Energiperspektiv maj 2014

Välkommen till maj månads Energiperspektiv.

Hej,

Den politiska energidebatten präglas fortsatt till stor del av frågan om energisäkerhet. G7 ländernas energiministrar samlades i början av maj för att diskutera hur denna ska kunna ökas mot bakgrund av Rysslands agerande i Ukraina och den oro det väcker. Polens premiärminister Donald Tusk anser till exempel att Europa nu borde ompröva sitt förhållande till kol och använda, bland annat polsk, kol för att minska Rysslands inflytande över energileveranserna.

Energisäkerhet var också en av de frågor som diskuterades när the Economist ordnade en stor energikonferens i Stockholm den 8 maj. Där diskuterades också hur den europeiska energimarknaden ska kunna fungera bättre, huruvida det finns en grön bubbla och hur framtidens affärsmodeller för energibolag ser ut.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv, eller vill börja prenumerera? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet