20 december, 2006

Pressmeddelanden

Finskt nej ökar trycket på Sverige

Finlands handels- och industriminister Mauri Pekkarinen avslog på tisdagen ansökan om byggandet av en ledning mellan Finland och Ryssland. Ledningen hade inneburit ett ökat utbud av el och en ökad konkurrens på den nordiska marknaden.

’- Det finska beslutet att avslå den elkabel mellan Ryssland och Finland som skulle gett svensk basindustri bättre tillgång till konkurrenskraftig el leder till att trycket ökar på Sverige att själv lösa frågan om elförsörjningen, säger  Owe Fredholm, SKGS.   Svensk basindustri har aktivt försökt utnyttja möjligheterna på elmarknaden att köpa el till konkurrenskraftiga priser. En förutsättning för att kunna importera sådan el från Ryssland var att investeringar gjordes i elnätet i Finland. Genom att denna möjlighet nu stoppas stängs nu också en dörr att säkerställa en konkurrenskraftig elförsörjning

Alla aktörer har i praktiken inte fullt tillträde till elmarknaden. Flaskhalsarna är fortfarande betydande och elkunderna saknar möjligheter att öka utbudet av el – om det så gäller import av el till konkurrenskraftiga priser eller genom att bygga egen konkurrenskraftig elproduktion. Därför fungerar inte marknaden tillfredställande.