13 november, 2007

Aktiviteter

Göran Persson talade vid SKGS höstmöte 2007

Sveriges förre statsminister Göran Persson höll ett tal vid SKGS höstmöte den 13 november där han gav sin syn på basindustrins utmaningar. Bilden han målade av framtiden var både ljus och mörk, och för de församlade var det tydligt att energi- och klimatfrågor ligger Göran Persson varmt om hjärtat.

Bland annat talade Göran Persson om sin stora teknikoptimism. Genom att utveckla ny teknik kommer det att bli möjligt att minska beroendet av fossila bränslen, förutom i de branscher där oljan, kolet eller gasen ingår i själva processen. Svensk basindustri ligger långt framme i den tekniska utvecklingen och kan därmed bli vinnare i en tid av stigande energipriser.

Han tyckte också att det är på tiden att skogsägarna får bättre betalt för sitt virke. Konkurrensen om skogsråvaran ökar, och det är inte uteslutet att bland annat konstgödsling kan behövas för att öka tillväxten i skogen.

Framtidens transportsektor kommer i högre utsträckning att använda el som bränsle. Detta innebär, enligt Göran Persson, att elproduktionen behöver ökas. Vindkraften är en viktig del i detta, men också uppgradering och effektvisering av vattenkraften undantaget de fyra nationalälvarna kan ge ett bra tillskott. Fortsatt effekthöjning i kärnkraften är förmodligen också nödvändigt. Tillstånd för att uppföra några nya reaktorer bedömde han som osannolikt, men inte omöjligt.

Frågestunden blev lång och många av de församlade fick chans att ställa frågor om sina branschers specifika förutsättningar. Sammantaget gav föredraget en god översyn av utmaningarnas vidd, politiska såväl som miljömässiga och ekonomiska.