13 juni, 2022

Nyheter

Håkan Kihlberg, Perstorp: ”Gigantisk minskning av koldioxidutsläpp hotas av bristande tillgång till el”

Perstorp är världsledande inom förnyelsebara kemiprodukter. Tillgången till konkurrenskraftig el är särskilt oroande för Perstorp som har sina två produktionsanläggningar i södra Sverige, i prisområde tre och fyra. Det menar Ulrika Andersson, Executive Vice President och Håkan Kihlberg, projektledare Project Air i en intervju med SKGS.

Perstorp satsar stort på omställning, inte minst genom satsningen Project Air. För att lyckas med det projektet, och även nuvarande produktion, menar Håkan Kilhberg att tillförlitlig och konkurrenskraftig elförsörjning är avgörande.

– Vi kommer investera stort i en anläggning för att tillverka fossilfri och hållbar metanol från biogas, koldioxid som vi samlar in och vätgas, och då är det en förutsättning med en stabil elförsörjning för att vi ska kunna generera vätgasen och överhuvudtaget köra denna anläggning.

Håkan Kihlberg ser stora vinster för Sverige om projektet realiseras.

– Project Air kommer minska koldioxidutsläppen med motsvarande en procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp, eller lika mycket som svenska inrikesflyget. Project Air är ju också skalbart, och med det menar jag att även annan kemiindustri kan göra liknande satsningar.

Men Håkan Kihlberg ser risker i arbetet med omställningen. Särskilt oroande är prisbilden och tillgången på el.

– Risken, om vi inte får rätt förutsättningar, är att Project Air fördröjs eller i värsta fall inte blir av alls. Project Airs beroende av förnybar el visar tydligt hur viktig elen är för svensk industri i den nödvändiga klimatomställningen.

Bristen på överföringskapacitet hotar i förlängningen bolagets möjlighet att fortsätta investera i klimatomställningen. Ulrika Andersson pekar tydligt ut vad som står överst på önskelistan hos Perstorp.

– Överst på vår önskelista står en utveckling av produktion och infrastruktur vad gäller elnät som ligger i framkant och inte i bakkant. Då fixar vi omställningen i samhället likväl som för Perstorp.