30 maj, 2006

Pressmeddelanden

SKGS avslöjar myter om basindustrin

SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) ordförande Jan Svärd presenterade på tisdagen rapporten ”7 myter om basindustrin”.

  •  Basindustrin spelar en lika viktig roll för svensk ekonomi idag som för 30 år sedan. Men ändå påstås ofta att industrin spelat ut sin roll. Denna mytspridning hotar på sikt att skada industrin genom att ligga till grund för industrifientlig politik på bland annat energiområdet, säger Jan Svärd.
  • Det viktigaste just nu är att vi får en regering som lovar att inte avveckla fler reaktorer i förtid. Enligt den gällande energiöverenskommelsen skall diskussioner om avveckling av ytterligare en reaktor inledas under nästa mandatperiod. En sådan utveckling vore mycket skadlig för industrin.
  • Den högsta prioriteten för Sverige borde istället vara att inleda en diskussion om hur vi på sikt kan förnya kärnkraften. Samtidigt bör vi fortsätta utveckla annan elproduktion. Sverige har inte råd att säga nej till några alternativ, särskilt inte de alternativ som kan bidra med elproduktion till konkurrenskraftiga priser.
  • Diskussionen om ny kärnkraft förs nu med kraft runtom i världen. Finland, Storbritannien, USA och Spanien är bara några av alla de länder där kärnkraften ses som en långsiktig lösning på elförsörjningen. Det vore konstruktivt om vi kunde ha denna diskussion även i Sverige, säger Jan Svärd.

Den svenska basindustrin står för 28 procent av den svenska exporten, över hälften av investeringarna i industrin och sysselsätter direkt och indirekt 375 000 människor. Samtidigt är de råvaruförädlande basindustrierna beroende av en energipolitik som tar hänsyn till industrins behov av en långsiktig och konkurrenskraftigt prissatt elförsörjning.

Jan Svärd
Ordförande SKGS

För ytterligare information: Lars-Erik Axelsson: 08-762 79 49