27 augusti, 2021

Nyheter

SKGS debatterar beslutet om mellanlager i P1 morgon

SKGS energidirektör Johan Bruce debatterar beslutet om mellanlager i P1-Morgon.

Regeringen har, trots varningar från flera tunga remissinstanser, beslutat att dela upp ansökan om slutförvar av kärnbränsle i två delar. Regeringen har nu godkänt utbyggnaden av mellanlagret, CLAB, men skjuter beslutet om slutförvaret på framtiden. En uppdelning riskerar att leda till förseningar och äventyra Sveriges elförsörjning.

Industrin behöver stabila förutsättningar och inga juridiska experiment. SKGS uppmanar fortsatt regeringen att ge kärnkraftsindustrin möjlighet att ta ansvar för hela slutförvarssystemet och därmed säkra fossilfria elleveranser till svensk industri

Lyssna på inslaget här